ΜΕΓΕΘΗ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΒΕΡΑΣ, ΜΕΓΕΘΗ, ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ